WIJ HEBBEN KENNIS VAN VEEL VERSCHILLENDE BRANCHES. 
OOK VOOR JOUW BRANCHE BEDENKEN EN MAKEN WIJ MOOIE OPLOSSINGEN

Blue Talents biedt meer...Video

Bekijk hier onze
bedrijfsfilms


Gesprek

Op voorhand de
benodigde informatie


DNA

Lees hier meer over
wie wij zijn


Insite

Zie zelf hoe wij InSite
voor klanten optimaliseren


Outsite

Bekijk onze
OutSite projecten

Bouw


De bouw is een dynamische bedrijfstak. Conservatisme maakt plaats voor verregaande automatisering. De focus gaat weer naar waar de bedrijfstak goed in is, de bouw zelf, en dat in de breedste zin des woords. IT moet en kan daarin ondersteunen. Als AFAS partner zijn wij tegenwoordig steeds vaker in de bouw aan de slag. Van HRM tot een goede en gedegen projecten/bouwadministratie. Verder zijn koppelingen met pakketten als Bouw7 en PieterBas en soms ook de bouwpas zaken die wij steeds vaker voorbij zien komen en dus ook ondersteunen.

AFAS zelf heeft mooie nieuwe functionaliteiten in de projectenmodule. Denk hierbij aan het inlezen van calculatiegegevens in .cuf formaat, werkbegroting met MAMO regels (Materiaal, Arbeid, Materieel en Onderaanneming) en bewaking van de voortgang.  

Blue Talents zorgt er verder bijvoorbeeld voor dat je HR processen op orde zijn en externe inhuur zo simpel mogelijk wordt. Onnodige handelingen worden worden geminimaliseerd met gebruik van BlueConnect. 

Vele pakketten maken plaats voor de integrale oplossing van AFAS en daar is bedrijfsbrede, branche kennis voor nodig. Blue Talents heeft die door de vele projecten die men reeds in de bouw heeft gedaan en doet. Klanten als Volker Wessels, Dura Vermeer en Beelen maken nu al gebruik van onze diensten.  Steeds vaker denken wij mee in het opzetten van een beheersorganisatie voor de complexheid van de processen en taken. 


 • Blue Connect 
 • Koppelingen
 • Bouw7
 • PieterBas
 • Bouwpas
 • Uren registratie

Detachering


Detachering


Als detacherings- of uitzendbureau heb je te maken met twee primaire processen binnen je organisatie. Enerzijds het werven van opdrachtgevers voor nieuwe projecten en het uitzenden van professionals of uitzendkrachten. Anderzijds het werven & selecteren van starters en professionals. Beide processen kunnen worden geïntegreerd met de software van AFAS. Blue Talents specialiseert zich met name in de integratie met jouw website (OutSite).

Standaardisatie van werkproces

Sollicitant Self Service maakt het  sollicitatieproces van begin tot het eind digitaal. Zelfs het sollicitatiegesprek kan digitaal via een videosollicitatie! Blue Talents richt voor jouw organisatie Sollicitant Self Service in. Daarbij hebben wij al nagedacht over de inrichting voor traineeships, open sollicitaties en vaste sollicitatieprofielen voor verschillende typen sollicitaties. Je kunt de sollicitant zelf alle benodigde documenten laten insturen zoals identiteitsbewijzen, certificaten, diploma's, e.d. Eventueel maakt de sollicitant gelijk een keuze welke cursussen hij of zij wenst te volgen bijvoorbeeld voor een traineeship.

 • Sollicitant self service
 • Werving & Selectie tool
 • CV Generator
 • OutSite integratie (Portaal)
 • InSite integratie (W&S Tool)
 • Workflow visualisatie
 • Mobiel solliciteren


Zorg & Welzijn


De zorg is een specifieke branche waarin je specialistische kennis nodig hebt. Het doel van organisaties is het leveren van kwalitatief goede zorg. Het is dan ook een noodzaak om de bedrijfsvoering goed op orde te hebben. Elke euro die bespaard wordt met efficiency in de bedrijfsvoering kan gebruikt worden voor de patiënt.

Blue Talents zorgt ervoor dat je HR processen op orde zijn en externe inhuur zo simpel mogelijk wordt. Onnodige handelingen worden worden geminimaliseerd met gebruik van BlueConnect. Van inkoopaanvraag tot factuur. 

Door de verwevenheid van financieel, logistiek en HR in de software, is integrale proceskennis vereist. Door ervaring met ziekenhuizen, VVT-instellingen en welzijn kan Blue Talents meedenken hoe de software succesvol ingezet kan worden. 

Daarbij is beheer van de applicatie en de processen welke het ondersteund van groot belang. Met behulp van bekende ICT methodes als BisL, kunnen wij je helpen een beheerorganisatie op te zetten, die proactief meedenkt in het onderhoud en gebruik van AFAS Profit, InSite en Outsite.

 • HR Processen
 • Blue Connect
 • Financieel & Logistiek
 • Externe medewerkers


Projectgestuurd


Projectgestuurd


Veel organisaties zijn projectgestuurd. Wij hebben door de jaren alle vormen inmiddels gezien en hebben daarin ook bedacht wat voor jouw organisatie in welke situatie het beste is qua inrichting, rapportage en eventuele specifieke zaken. Specifiek gaan wij in op zaken als Scrum, Prince II en andere projectmanagement methodes al is de praktijk vaak nog rechtlijniger en simpeler. We zien verder dat veel projectgestuurde bedrijven nog niet voor de helft gebruik maken van de mogelijkheden in de software!

Uw organisatie krijgt ondersteuning van Blue Talents om meer gebruik te gaan maken van de software wat uit ervaring kan leiden tot ruim 20% kostenbesparing en een hogere productiviteit bij medewerkers!

 • Voorcalculatie
 • Nacalculatie
 • Volledigheid facturatie
 • Urenregistratie
 • Projectkaart
 • Onderhanden werk
 • Inrichting en facturatie
 • Lay-out facturen
 • Projecten versus financieel
 • Projectbegrotingen
 • Planning


OnderwijsOnderwijs en AFAS is een beproefde combinatie inmiddels.  Meer dan 50% van onderwijsland werkt reeds met AFAS en start de implementatie met de template die AFAS ontwikkeld heeft. Een belangrijk onderdeel in het onderwijs is uiteraard HRM. Nevendienstverbanden, VOG, onboarding van personeel, het is de norm geworden dat dit prima geregeld wordt in de software.

Maar ook op "ERP" gebied zien wij onderwijsinstelling steeds vaker en breder gebruik maken van AFAS. Het hele proces van budget tot betaling met een bijbehorend inkoop- en leveranciersbeleid ..... je kunt als onderwijs organisatie eigenlijk niet meer zonder. Techniek en een template (een standaard) is hierin natuurlijk belangrijk, begrijpen van de branche en de processen natuurlijk nog meer.

Blue Talents heeft deze kennis door reeds vele jaren in het onderwijs actief te zijn, aanvullingen te hebben op de standaard template en focus te hebben op aangrenzende gebieden. Contractbeheer, contractonderwijs, sturing op KPI's, koppelingen met leerlingensystemen met Blue Connect, steeds breder zijn de mogelijkheden.


 • Voorcalculatie
 • Nacalculatie
 • Volledigheid facturatie
 • Urenregistratie
 • Projectkaart