DIENSTEN

AFAS Projectmanagement

 


 

Bedrijfsbrede software raakt het hele bedrijf: alle medewerkers, alle afdelingen en dus ook alle processen. Dat is precies de reden waarom ERP-implementaties omvangrijk zijn en moeizaam kunnen verlopen. BlueWay heeft veel ervaring met ERP-implementaties, van voortraject tot nazorg. In combinatie met diepgaande kennis van de AFAS-software, kunnen we je moeiteloos van start naar finish begeleiden.

AFAS Implementatie

Een goede voorbereiding is het halve werk. Toch wordt de aandacht die aan het plan van aanpak moet worden besteed regelmatig onderschat. In deze fase gaat het bijvoorbeeld om de samenstelling van de stuurgroep, projectgroep en werkgroepen, het opstellen van de planning, bepalen van de benodigde resources, opzetten van de projectcommunicatie en uitwerken van scenario’s. Vaak wordt al aan een project begonnen voordat alles goed en wel is ingeregeld.

Een ander aandachtspunt dat vaak onderbelicht blijft is de technische kant van de ERP-implementatie. De focus ligt vooral op de functionaliteit van het softwarepakket, terwijl inhoudelijke kennis nodig is om bijvoorbeeld koppeling te kunnen maken met andere (bestaande) IT-applicaties en -systemen. Het tijdig betrekken van de juiste mensen en (externe) partijen bij het project bespaart uiteindelijk tijd en kosten.

Nazorg

Het is aan te bevelen om ongeveer 1 à 2 maanden na live-datum weer eens heel goed naar de oorspronkelijke definities te kijken. Wat wilden we ook alweer bereiken? Is dat gelukt? En zo niet, in kaart te brengen wat ervoor nodig is om dat alsnog te bereiken. Maar ook om vooruit te kijken. Hoe kunnen we naar 120% van het beoogde doel komen? Als dat eenmaal inzichtelijk is, dan kan de organisatie de vervolgstappen delen met de medewerkers. Zij weten zo wat er nog staat te gebeuren en dus ook waar en wanneer verbeteringen te verwachten zijn.

Overige diensten:       CONSULTANCY        INSITE & OUTSITE        SERVICEDESK        PROFIT BEHEER

 Stel een vraag

 

Marco kan je alles vertellen over AFAS Projectmanagement. Stel hem gerust een vraag of neem contact met ons op.
 

 

Opdrachtgevers die we hebben ondersteund

 

 

 

 

Benieuwd hoe we voor uw organisatie
Het verschil kunnen maken?
 

 

085 0657475