PROJECTMANAGEMENT

ALS ‘MEESTERS IN ERP’ 

willen wij heel nadrukkelijk aangeven dat wij uw dienstverlener op het gebied van ERP zijn. Bedrijfsbrede software raakt uw hele bedrijf, alle medewerkers, alle facetten en dus ook alle processen. Dit is precies de reden waarom ERP implementaties omvangrijk en moeizaam kunnen zijn. Blue Talents heeft veel ervaring met ERP implementaties, het voortraject en de nazorg. Wij combineren dit met specialistische kennis van AFAS Software; Profit, InSite & OutSite.
IMPLEMENTATIE

De fase van pakketselectie heeft u achter de rug en u staat als organisatie klaar om de implementatie te starten. Dit is een cruciaal moment. Alles wat u nu laat liggen komt ergens terug in de implementatie.


Een project goed en gedegen voorbereiden kost tijd en moeite, zeker als net met enige enthousiasme de keuze voor de ERP oplossing is gemaakt. Men wil tenslotte gaan beginnen. De aandacht die moet uitgaan naar het plan van aanpak (samenstelling van de stuurgroep, projectgroep, werkgroepen / planning (kick-off) / resources / communicatie(!) / scenario’s etc.) wordt vaak onderschat. Vaak wordt al glijdend aan een project begonnen.
Een ondergeschoven aandachtspunt is vervolgens vaak de techniek, men focust zich op functionaliteit maar men vergeet dat techniek meer dan een randvoorwaarde is. Techniek is vaak de basis in processen en reikt dus veel verder. Ons inziens moet een organisatie hier over het algemeen veel meer aandacht aan besteden en ook de juiste mensen en (externe) partijen tijdig betrekken.


Kortom, alle facetten op een rij, alle neuzen dezelfde kant op en dan is er altijd nog de capaciteitsvraag: heb ik voldoende tijd en kwaliteit in huis om deze ERP implementatie in goede banen te leiden?
BEHOORT DIT TOT UW SPECIFIEKE WENSEN?

BLUE TALENTS DENKT MET U MEE!NAZORG

Herkent u het volgende? Een medewerker zegt na implementatie dat het oude systeem beter was en meer kon. Alles is nu veel bewerkelijker…
Vaak heeft deze medewerker nog gelijk ook en de oorzaak is relatief simpel.


Tijdens de implementatie maakt u vele keuzes. Hoe dichterbij de live-datum komt, hoe meer concessies u tijdelijk moet doen om de live-datum te halen. Dit is een heel logisch proces, hoe raar dat ook mag klinken. Vaak gaat een organisatie live met de nieuwe ERP software met circa 80% van de functionaliteiten die men had. Na live-datum volgt de gebruikelijke “gebruikersdip & moeheid” en dan begint het eigenlijk pas…
Veel organisaties pakken niet structureel door en maken al werkende kleine stapjes ter verbetering. De risico’s zijn hierdoor enorm. Het uiteindelijke doel is weg, de gebruikers zien niet waar de organisatie heen wil en de kans op afbreukrisico is groot.

Wij denken dat hier een moment ligt, circa 1 a 2 maanden na live-datum, om weer eens heel goed naar de oorspronkelijke definities te kijken (wat wilde ik ook alweer bereiken), in kaart te brengen wat daarvoor nog noodzakelijk is en tevens te kijken hoe we dan naar 120% van het beoogde doel kunnen komen. Als dat eenmaal in kaart gebracht is, en de communicatie ook op orde is, kan de organisatie die stap zetten en weten medewerkers weer helder wat er nog gaat gebeuren, en dus ook waar en wanneer hun “vooruitgang” te verwachten is.
PROJECTEN EN PLANNING

Op deze sessie wordt ingegaan op de mogelijkheden binnen Profit

om zowel projecten als personeel te plannen.